VDO toerentellers

VDO toerenteller met mechanische urenteller. Reparatie van defecte urenteller.

VDO toerenteller met  digitale urenteller. Reparatie van het haperende display. De originele urenstand blijft hierbij behouden!!
  • De urenstand blijft hierbij behouden!